Hỗ trợ trực tuyến

Thiết kế thi công nội thất showroom đồ thể thao Ali

Created by huyen pham May 20, 2017 19:10:25 PM Published in Thiết Kế Nội Thất Showroom 1229 Views.

Công trình thiết kế: Thi công công trình Showroom

Tên công trình: Thiết kế thi công nội thất  showroom đồ thể thao Ali - Hà Nội

Diện tích: 60m2

Chủ đầu tư: Mrs. Lệ Hằng

Mục đích sử dụng: thời trang kinh doanh

Thiết kế: Tracy Decor – 45, đường số 5, Làng Báo Chí, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
Hotline: 01686001527.


Thiết kế thi công nội thất  showroom đồ thể thao

Thiết kế thi công nội thất  showroom đồ thể thao
Thiết kế thi công nội thất  showroom đồ thể thao

Thiết kế thi công nội thất  showroom đồ thể thao
Thiết kế thi công nội thất  showroom đồ thể thao

Thiết kế thi công nội thất  showroom đồ thể thao
Thiết kế thi công nội thất  showroom đồ thể thao

Thiết kế thi công nội thất  showroom đồ thể thao
Thiết kế thi công nội thất  showroom đồ thể thao

Thiết kế thi công nội thất  showroom đồ thể thao
Thiết kế thi công nội thất  showroom đồ thể thao
Thiết kế thi công nội thất  showroom đồ thể thao
Thiết kế thi công nội thất  showroom đồ thể thao

Thiết kế thi công nội thất  showroom đồ thể thao
Thiết kế thi công nội thất  showroom đồ thể thao

Thiết kế thi công nội thất  showroom đồ thể thao
Thiết kế thi công nội thất  showroom đồ thể thao
Thiết kế thi công nội thất  showroom đồ thể thao